Genel Kurul

2019-2020 Yılı olağan genel kurul toplantısı hk.
Genel Duyurular
27.05.2021
PAYLAŞ

Sınırlı Sorumlu Stetoskop 4 Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu olarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere;

 

            Genel Kurulun 25/06/2021 tarihinde,  Saat 13:00 da, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 274-7 B Blok NO:135 (Mahall Ankara)  Çankaya / Ankara adresinde,  olağan toplanmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 2.oturumun; 30/07/2021 tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 274-7 B Blok NO:135 (Mahall Ankara) Çankaya / Ankara adresinde saat: 13:00 da, ikinci toplantının yapılmasına ve gündem maddelerinin görüşülüp karar alınmasına iş bu toplantı davetinin 21/05/2021 tarihli ve 03 nolu kararı gereğince kooperatif üyelerimize posta veya imza karşılığında elden tebliğ edilmesine ilişkin karar alınmıştır.